آکریلیکها

از این ماده به علت شفافیت زیاد آن (حدود 92%) برای کاربردهای نوری استفاده میشود. این ماده یک عایق الکتریکی خوب برای فرکانسهای پایین است و مقاومت خوبی در برابر شرایط جوی دارد.
یک ماده استاندارد برای لنز و حباب چراغ اتومبیل است. این ماده برای شیشه جلوی هواپیما، پوشش صحنه تئاتر و محفظه حبابی هلیکوپتر مورد استفاده قرار میگیرد.

مزایای آکریلیکها

-دامنه وسیع رنگهای آنها
-شفافیت مطلوب
-به دلیل آهسته سوختن، دود اندکی ایجاد میشود یا اصلاً دودی آزاد نمیشود.
-مقاومت عالی در برابر شرایط جوی و پرتوی فرابنفش
-سهولت فراورش
-خواص الکتریکی عالی
-بیاثر بودن آن بر غذا
-صلبیت با استحکام ضربهای خوب
-پایداری ابعادی عالی و انقباش کم در قالبگیری
-صیقلی بودن خوب
-افزایش سختی دوجهتی بر اثر فرم دادن کششی

معایب اکریلیکها

-مقاومت ضعیف در برابر حلالها
-امکان ترک خوردن بر اثر تنش
-محدودیت استفاده مداوم آنها در دمای 93 درجه سانتیگراد
-غیرقابل ارتجاع بودن
-قابلیت احتراق
پلی آکریلاتها