درباره بهزادان پلاست

بهزادان پلاست با توجه به تنوع و دامنه فراگیر تکنولوژی دستگاه های تزریق پلاستیک، با کادر فنی متخصص دستگاه های تزریق پلاستیک اقدام به مشاوره و ارائه خدمات خرید، فروش، نصب، پشتیبانی فنی و آموزش در این زمینه نموده است.

نماینده رسمی برندهای خارجی

بهزادان پلاست علاوه بر ارائه دستگاه های تزریق پلاستیک ایرانی، اروپایی، تایوانی، در برند ها و کارآیی متفاوت، نماینده رسمی ماشین سازی هایژونگ در ایران نیز می باشد. شرکت هایژونگ یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده دستگاه های تزریق پلاستیک در چین است که تنوع و قیمت و کیفیت آن، در مقایسه با سایر شرکت های چینی برتری خاصی به آن داده است. بهزادان پلاست نمایده رسمی فروش، نصب و پشتیبانی این برند در بازار ایران نیز می باشد.